Professionella arbeten inom trädgårdsanläggning i Stockholm

Trädgårdsanläggning

Trädgårdanläggning

Alla vill ha en vacker trädgård

När det handlar om att ha ett eget boende med en mindre eller större trädgård, så kommer de allra flesta att vilja ta hand om både hus och trädgård på bästa möjliga sätt. Detta för att få trivsel, en praktisk lösning, något som är lätt att sköta samt även något som får många som passerar att kika lite extra. Här kommer alla att kunna vara de som sköter om sitt hus och sin trädgård gällande alla de små sysslor och enkla förändringar som ska ske varje år. När det gäller det stora jobb såsom trädgårdsanläggning, beskärning, trädfällning och eventuella mur- och snickerijobb så är det precis som med huset. Här krävs det yrkesfolk med utbildning och erfarenhet för att få det bästa resultatet.

Inom området trädgård och trädgårdsanläggning är det också vanligt att ett företag som anlitas kommer att vara den som kan erbjuda många olika tjänster. Om det är fråga om att anlägga en trädgård från grunden så brukar detta i allmänhet börja med trädgårdsdesign, vilket då kan vara på ritbordsstadiet eller helt enkelt bara talas om hur det ska se ut i verkligheten. Efter detta är det dags att schakta och ta fram alla de maskiner och hantverkare som krävs för att utföra ett professionellt arbete. Nedan beskrives vilka olika sysslor som kan vara förknippade med trädgårdsanläggning.

  • Planering och design: Gällande planering och design av en trädgård inom alla de områden som spänner från grundarbetet rörande anläggning, samt skisser över hur det färdiga resultatet ska se ut så är det bästa alltid att använda sig av en trädgårdsarkitekt. Detta är den person som ser till att den trädgård som ska skapas får en planritning som alla andra kan följa så jobbet som utförs ger det resultat som önskas. Naturligtvis kan alla som ska leva med det färdiga resultatet allt vara med och se till att det blir som de vill ha det.
  • Markarbeten: Vid anläggning av en trädgård så är alltid alla de markarbeten som måste göras det grundläggande och tyngsta jobbet. Här skapas förutsättningarna för den vackra exteriör som sedan ska visa sig i sin fulla prakt vid ett komplett och riktigt utfört arbete. Denna del av trädgårdsanläggning brukar i allmänhet vara det som ägaren av trädgården är delaktig minst i. Detta arbete utförs med olika maskiner som oftast enbart kan användas av utbildade och vana personer inom bygg och anläggning.
  • Murning och stenläggning: Den som utför allt det som ska muras kommer att vara den som kallas för murare och den som lägger stenar brukar kallas för stensättare. Nu är det mycket vanligt att detta också är en och samma person, då det handlar om en utbildning för detta då båda dessa jobb många gånger brukar ingå. Detta är också ett jobb där ägaren av tomten och trädgården många gånger kan vara med och göra delar av arbetet på egen hand. Hur som helst blir resultatet alltid bäst när jobbet läggs i händerna på en professionell yrkesman.
  • Konstruktion och snickeri: Många gånger är det så att det inte bara handlar om anläggning av en tomt och trädgård rörande växter och alla de olika avsatser och platser som ska finnas. En del vill också ha lite olika saker i trädgården. Detta kan vara ett litet gästhus, snickarbod, förvaringsskjul eller en altan och ett lusthus. Detta är då något som konstrueras av en snickare, som har för vana att bygga olika saker i vackra typer av trä. Är ägaren av den trädgård som ska anläggas händig så kommer det även här att finnas utrymme för att delta och göra saker på egen hand.
  • Plantering: Det sista som är på schemat när en trädgårdsanläggning i stort sett är i sitt slutskede, är plantering. Detta är något som många människor tycker är roligt och vill göra på egen hand. Här kanske till och med hela familjen är med och deltar i det roligt. Detta kommer förstås att kräva lite kunskaper, och finns inte heller de gröna fingrarna så kanske resultatet inte blir som det var tänkt. I det fallet är det en trädgårdsmästare som behövs, och denne brukar också i de flesta fall vara medveten och vackra kombinationer och design gällande detta arbete.

Övriga arbeten förknippade med trädgård och trädgårdsanläggning

Om alla de olika typerna av arbete som nämnts ovan kombineras och utförs på rätt sätt, så kommer det efter detta att finnas en färdig och vacker trädgård. I det fallet är det då inte mera som ingår i själva trädgårdsanläggningen. Dock är det olika arbeten som förknippas med skötsel av trädgården, då denna inte kommer att hålla sig vacker och sköta sig själv utan arbete. En del har inget emot detta arbete, medan andra hellre lejer ut det på entreprenad. Inom detta område är det då arbeten som dränering, beskärning, trädfällning, rensa ogräs samt klippa gräsmattan som behöver göras. För detta kommer det också att finnas hjälp att anlita.

Plantering är en viktig del i anläggningen av en trädgård

När det grova jobbet är gjort och det är dags att välja ut alla de olika växter som ska vara det som skapar trivsel och liv i trädgården, så brukar detta vara den tid då det roliga jobbet börjar och allt det tunga är över. Nu finns det förvisso de som har ett krävande arbete samt de som också bara vill ha det snyggt och inte är intresserade av arbetet som detta medför. Här kommer det då på de flesta av alla de företagen som ägnar sig åt trädgårdsanläggning, även att finnas en person att hyra in för att utföra allt det som rör plantering samt skötsel av den fina, vackra och trivsamma plats som har skapats.

Så får du inspiration för anläggning av trädgårdar

När en vacker trädgård ska anläggas och en plats för lugn och trivsel ska skapas, så kommer alla människor att behöva inspiration för att få bra idéer. Detta gäller naturligtvis alla de som inte har alla de idéer som behövs och vet precis hur allt ska se ut från början. Nu är det antalet människor mycket få, och då finns det massor av inspiration att finna på nätet. Här finner alla massor av foton och bilder på vackra trädgårdar som andra redan har skapat. Här kan den som vill anlägga en trädgård finna olika typer och sedan lägga dessa idéer samman till just det som passar dem.

Ibland kan det dock vara svårt att lägga samman allt till något som verkligen skapar ett enhetligt intryck och verkligen ger den trivsel och kompletta atmosfär som söks. Till detta behövs det oftast ett erfaret och välrenommerat företag inom trädgårdsanläggning. Oftast kan det då på det företag som väljs ut finnas redan klara koncept som passar, eller så kan den eller de trädgårdsarkitekter som finns på företaget alltid skapa en skiss efter kundens önskemål och krav. Detta är något som alltid ska finnas hos ett företag som arbetar med professionell trädgårdsanläggning.

Utnyttja din rätt till ROT-avdrag vid trädgårdsanläggning

Något som blir en fördel är att alla de som planerar att anlägga en ny trädgård, eller kanske bara anlita en rad olika hantverkare för att skapa en bättre trädgård, kommer att ha en stor fördel av något som kallas för ROT-avdraget. Detta är ett avdrag som alla vilka betalar skatt kan utnyttja gällande olika tjänster utförda av hantverkare. Detta avdrag kan inte användas för inköpt material, men det kommer att kunna användas på alla de kostnader som har med arbetstiden att göra. ROT-avdraget ger rätt till et 30 procentigt avdrag på alla arbeten utförda av en hantverkare upp till 50000 kronor. Är det så att två står som ägare till huset eller trädgården som kommer avdrag att kunna göras på 50000 kronor per person.

Välkommen

Trädgårdsanläggning.se är en webbplats för AK Entreprenad. AK Entreprenad utför professionella arbeten inom trädgårdsanläggning i Stockholm med omnejd.

Kontakta oss

Alexander Allerskog
Telefon: 08 – 570 325 50
Mail: alexander@akentreprenad.se

Eller använd kontaktformuläret

 

Artiklar

5 saker du kan göra med din trädgård i sommar

Hur du lägger en avgränsningskabel för robotgräsklippare